I Norden og resten av Europa ser vi en sterk trend mot å flytte gynekologisk kirurgi fra operasjonsavdeling til poliklinikk. Flere ulike inngrep har vist seg å være velegnet som polikliniske prosedyrer, noe som har bidratt til kostnadsbesparelser og effektiv drift. Utsatt eller kansellert elektiv kirurgi som følge av Covid-19-pandemien har også påvist sårbarhet i hvordan virksomheten i dag er organisert, og satt fokus på behovet for et utvidet poliklinisk tilbud.

St. Olavs Hospital har under en lang periode arbeidet med å implementere flere gynekologiske polikliniske prosedyrer. Sykehuset har opparbeidet seg solid erfaring og kompetanse, og tilbyr nå avansert hysteroskopi, NovaSure-ablasjon og retropubisk TVT som poliklinisk behandling. Et strukturert, etablert og effektivt poliklinisk operativt tilbud har bidratt til at Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital har klart å opprettholde tilnærmet normal drift gjennom pandemien.

Nøkkelen for en vellykket implementering ligger i god planlegging og godt tverrfaglig samarbeid. På dette webinaret vil seksjonsoverlege Ingrid Volløyhaug presentere nøkkelfaktorer og prosessen de fulgte ved overflyttingen av TVT-inngrep til poliklinikken, i tillegg til kliniske erfaringer og resultat fra perioden etter omleggingen.